Zapytania ofertowe nr 50/2017 i 51/2017 sprzątanie

Zapytanie ofertowe nr 50/2017 sprzątanie Ochotnica Dolna

50zamówienie-sprzątanieOD

ROZSTRZYGNIĘTE:

Jan Chlipała

os. Ligasy 14a

34-452 Ochotnica Diolna

data wpłynięcia oferty: 27.12.2017r
cena oferty: 2400zł

Zapytanie ofertowe nr i 51/2017 sprzątanie Krościenko

51zapytanie -sprzątanieK

ROZSTRZYGNIĘTE:

Julia Pyka Milaniak
34-450 Krościenko n/D
ul. Kingi 29
data wpłynięcia oferty: 27.12.2017r
cena oferty: 1800,00zł

Buy now