INFORMACJA DLA OPIEKUNÓW – PRELEKCJE I GRUPA WSPARCIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA DLA OPIEKUNÓW:

w Dziennym Ośrodku Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej

  • 13 marca 2018 roku o godz. 16.00

  • 20 marca 2018 roku o godz. 16.00

SPOTKANIE DLA OPIEKUNÓW

w Dziennym Ośrodku Opieki i Aktywizacji Osób Starszych

w Krościenku nad Dunajcem

  • 8 marca 2018 roku o godz. 16.00

  • 22 marca 2018 roku o godz. 16.00

Buy now