Strona główna Ogłoszenia Rekrutacja Aktualności

 

 

Projekt  "MALI ODKRYWCY" przedszkole w Ochotnicy Dolnej

realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza i Kompetencje,
działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne - SPR
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach Projektu stworzymy funkcjonalną bazę lokalową przystosowaną do potrzeb niepełnosprawnych,
min. – 2 sale dydaktyczne z łazienkami, salę do zabaw ruchowych, integracji i stymulacji sensorycznej.
Ponadto zostanie zapewniona przez okres 12 miesięcy działalność bieżąca Ośrodka Wychowania Przedszkolnego.
Praca z dziećmi prowadzona będzie zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego dla przedszkola wzbogaconą o Zabawy Fundamentalne
i elementy programu Dziecięca Matematyka.
Zatrudnimy wykwalifikowaną kadrę, zapewnimy catering, sprzątanie, dowóz i materiały edukacyjne na zajęcia.
Zdiagnozujemy indywidualne potrzeby dzieci, przeprowadzimy zajęcia logopedyczne, stymulujące rozwój psychoruchowy
oraz zajęcia kształcące kompetencje kluczowe - język angielski metodą TEDDY EDDIE,
warsztaty teatralne z elementami regionalizmu, projekt interdyscyplinarny Mali Naukowcy z zakresu matematyki i przyrody.
Podniesiemy kompetencje nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej poprzez kursy i szkolenia
- Metoda Krakowska, Dziecięca Matematyka, wykorzystanie interaktywnego wyposażenia.

 

Cel główny projektu:

Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz zapewnienie dostępu do wysokiej jakości
opieki przedszkolnej 50 dzieciom w wieku 2,5 - 6 lat z terenu gminy Ochotnica Dolna
i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej i kompetencji cyfrowych
poprzez utworzenie nowego przedszkola.

 

Wartość projektu: 1 401 506,62 PLN

Kwota dofinansowania: 1 162 586,62 PLN

 

Zadania projektu:

  1. Dostosowanie pomieszczeń do funkcji przedszkola
  2. Zapewnienie przez okres 12mies działalności bieżącej OWP
  3. Kursy i szkolenia doskonalące dla kadry nauczycielskie.

 

Liderem projektu jest BC PROGRES Bożena Chlebek
os. Równie 2, 34-452 Ochotnica Dolna

 

Partnerem projektu jest F.B. "MORCIN" Krzysztof Jagieła
os. Młynne 103A, 34-452 Ochotnica Dolna