BC PROGRES - USŁUGI BUDOWLANE

Zakres usług:

Telefon: 691 392 552„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa poprzez zakup sprzętu budowlanego” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

Cele projektu: Rozwój istniejącej firmy poprzez zakup sprzętu budowlanego oraz utworzenie 1 miejsca pracy (pełny etat średnioroczny) do czasu złożenia wniosku o płatność końcową. W ramach projektu doposażyliśmy firmę w sprzęt budowlany i narzędzia, min. szalunki stropowe i ścienne, rusztowania elewacyjne, szlifierki, wkrętarki i młoty. Zatrudniliśmy także 1 pracownika na okres 1 roku.

BENEFICJENT:
BC PROGRES Bożena Chlebek
Os. Równie 2
34 – 452 Ochotnica Dolna
Wartość projektu: 249 854,14 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 142 065,00 zł.unia