Zapytania ofertowe nr 66/2018 i 67/2018 – kulinoterpia.

Zapytanie ofertowe nr 66/2018 kulinoterpia Ochotnica Dolna:   66 zamówienie kulinoterapia OD

Zapytanie ofertowe nr 67/2018 kulinoterpia Krościenko: 67 zamówienie kulinoterapia K

 

Zapytania ofertowe nr 66/2018 – kulinoterpia Ochotnica Dolna

ROZSTRZYGNIĘTE

Zofia Piszczek
Obłaz Wyżny 321 b
34-452 Tylmanowa
cena oferty – 50,00zł/h
data wpłynięcia-21.12.2018

Zapytania ofertowe nr 67/2018 – kulinoterpia Krościenko

ROZSTRZYGNIĘTE

Teresa Ptak
os. Połoniny 2/67
34-460 Szczawnica
data wpłynięcia 27.12.2018 r.
cena – 50,00zł

Buy now