Zapytania ofertowe nr 71/2018 i 72/2018 – muzykoterapia Ochotnica Dolna i Krościenko.

Zapytania ofertowe nr 71/2018 i 72/2018 – muzykoterapia Ochotnica Dolna i Krościenko:

71 zamówienie muzykoterapia OD

72 zamówienie muzykoterapia K

 

Zapytania ofertowe nr 71/2018 muzykoterapia Ochotnica Dolna

ROZSTRZYGNIĘTE

Lucyna Rozmus
os. Polisiówka 70
34-452 Ochotnica Dolna
data wpłynięcia oferty: 27.12.2018r.
cena oferty: 90,00zł/godzinę

Zapytania ofertowe nr 72/2018 – muzykoterapia  Krościenko

ROZSTRZYGNIĘTE

Centrum Artystyczne i Terapeutyczne Muzyczny Przystanek
Al. Parkowa 6a,

34-460 Szczawnica
Data wpłynięcia 27.12.2018r
cena-50,00 zł- 1h

 

Buy now