Zapytanie ofertowe nr 54/2017 dostawa produktów żywnościowych na potrzeby ośrodków w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem

Zapytanie ofertowe nr 54/2017 – dostawa produktów żywnościowych na potrzeby ośrodków w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem

54 zapytanie -dostawa żywności

 

NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA

Zamówienie po rozeznaniu cenowym.

Buy now