Zapytania ofertowe nr 52/2017 i 53/2017 usługi doradcze oraz prelekcje i szkolenia – grupa wsparcia

Zapytania ofertowe nr 52/2017 -usługi doradcze na rzecz podopiecznych Dziennego Ośrodka Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej

52 zapytanie doradztwoOD

ROZSTRZYGNIĘTE:

Joanna Ptaszek
os. Kamieniec 2
34-452 Ochotnica Dolna
data wpłynięcia oferty: 02 01 2018r
cena oferty: 1800,00zł

Zapytania ofertowe nr 53/2017 – prelekcje i szkolenia oraz  grupa wsparcia

53 zapytanie-prelekcje wsparcie

ROZSTRZYGNIĘTE:

Jakub Dyda -Sport Spektrum
os. Ziemianki231 B, 34-451 Tylmanowa
data wpłynięcia: 02.01.2018r
cena oferty: 1800,00 zł/ miesiąc

Buy now